HOME Onsen(Hot Springs) Akiu no sato Banjiya
Onsen(Hot Springs)

Akiu no sato Banjiya

-

Address
40-2 Aza-Yakushi, Akiu-machi Yumoto, Taihaku-ku, Sendai
Hours
-
Closed
-
URL
http://akiuonsenkumiai.com/en/hotel/bannji_ya.html
TEL
022-397-3156