HOME Onsen(Hot Springs) Shinrin-no Yu(Akiu Shinrin Sports Koen)
Onsen(Hot Springs)

Shinrin-no Yu(Akiu Shinrin Sports Koen)

-

Address
33-1 Aza-Aoki, Yumoto, Akiu-machi, Taihaku-ku, Sendai
Hours
-
Closed
-
URL
http://akiusato.jp/en/dayonsen.html
TEL
022-398-2345